Hæffer?

Lærern færklardde eleva om blodsirkulasjonen.  I eit færsøk på å færklare så dam færsto, sa’n:
– «Veit dø at om je står på hugu, kommer blo’e teill å reinne neover, å je kommer teill å bli rau i annsekte»?
– «Ja», svara eleva.
– «Veit dø hæffer je itte blir rau på beina, da je står som normalt»?
Je ropte:
– «Det kommer tå at beina dine itte er tomme»!

Læreren forklarte elevene om blodsirkulasjonen.  I et forsøk på å forklare så de forsto, sa han:
– «Vei dere at om je står på hodet, kommer blodet til å renne nedover, og jeg kommer til å bli rød i ansiktet»?
– «Ja», svarte elevene.
– «Vet dere hvorfor jeg ikke blir rød på beina, da jeg står som normalt»?
Jeg ropte:
– «Det kommer av at bena dine ikke er tomme»!