Hærtte vart vi født?

– «Mamma, hærtte vart du født»?
– «I Bømlo».
– «Å’n pappa»?
– «Hain vart født i Kongsvinger».
– «Å je da»?
– «Du kom teill væla på Ælverom sjukehus».
– «Jøssenavn, da var vi gærheldie, som traff nån’ainn».

– «Mamma, hvor ble du født»?
– «I Bømlo».
– «Å pappa»?
– «Han ble født i Kongsvinger».
– «Og jeg da»?
– «Du kom til verden på Elverum sykehus».
– «Jøssenavn, da var vi virkelig heldige, som traff hverandre».