Hæssen blir onger teill?

Ei ong mor var gravid fær andre gong å færsøkte å færklare hæss det skjedde teill dein veissle jinta si.
Ho færklardde at ein beby vækser i magan, å at det binnte med eitt eigg å ei sædcelle som møttes.
N’Pappa hadde sæden å a mamma hadde eigget.

Så spordde jinta mor si:
– «Om du treinger sæd å eigg teill å laga ein beby, å eigget aillerede er i magan din, hæss kommer sæden inn dit? Svæljer du’n, mamma?»

Da svara far hennes:
– «Ho gjær det omm’a vil ha ny kjole.»

Hvordan barn blir til

En ung mor var gravid for andre gang og forsøkte å forklare hvordan det skjedde til den lille jenta si.
Hun forklarte at en baby vokser i magen, og at det begynte med ett egg og en sædcelle som møttes.
Pappa hadde sæden, og mamma hadde egget.

Så spurte jenta moren:
– «Hvis du trenger sæd og egg til å lage en baby, og egget allerede er i magen din, hvordan kommer sæden inn dit? Svelger du den, mamma?»

Da svarte faren:
– «Hun gjør det hvis hun vil ha en ny kjole.»