Hæssen kain det ha sæ?

Lærern slo i kattetre, såg sint på mæ, å sa:
– «Det er akkurat de samma feila i svare ditt, som hos’n Erik, som sitter jæmte dæ. Hæssen kain det ha sæ»???

– «Vi har samma lærer»!

 

Læreren slo i kateteret, så sint på meg, og sa:
– «Det er akkurat de samme feilene i svaret ditt, som hos Erik, som sitter ved siden av deg. Hvordan kan det ha seg»???

– «Vi har samme lærer»!