Haiking

Je stoppe å tok opp ein haikar færrje dagen.
– «Takk fær at du ville le mæ sitta på», sa’n, «mein hæssen tær du?  Fær aillt du veit kain je væra ein fali kjeiltring, som vil dræpe dæ å ta aillt du har»?
Je svara:
– «Sjansen fær at to slike sitter i samma biln er mikroskopisk»!

Jeg stoppet og tok opp ein haiker forrige dagen.
– «Takk for at du ville la meg sitte på», sa han, «men hvordan tørr du?  For alt du vet kan jeg være en farlig kjeltring, som vil drepe deg og ta alt du har»?
Jeg svarte:
– «Sjansen for at to slike sitter i samme bil er mikroskopisk»!