Håkken ligner’n på  

N’Harald var ein gammaill onkær, som hadde vørti «gammaill-onkel».

Hain ringte fær å spærja håkken ongen ligne på.

– «Hain ligner på dæ», svara niesa hass.

– «Mein, det går fuill itte an»?, spordde’n Harald, «hæssen da»???

– «Jo, hain er hårlaus, rauspreingt, høgrøste å gla i flæska».

Harald var en gammel ungkar, som hadde blitt «gammel-onkel».

Han ringte for å spørre hvem ungen lignet på.

– «Han ligner på deg», svarte hans niese.

– «Men, det går da ikke an»?, spurt Harald, «hvordan da»???

– «Jo, han er hårløs, rødsprengt, høyrøstet og glad i flaska».