Hardt ærbe

N’Paul ærbe på Langmosaga da’n var ong, å færtærdde mæ nyli hær hardt’n måtte træne fær å tælja de harde påkjeinninga som detta yrket medførte.
Hain færtærdde att’n brukte å stå bak huset med ein 2,5 kilos pottissækk i hær hånd, stræktte ærma sine rætt ut frå kroppen fær så å haulle dam der så leingi hain greidde.
Etter ei staunn gikk’n opp teill 5 kilos sækker, å så 25 kilos sækker, å teill slutt greidde’n å gjæra detta med 50 kilos pottossækker, ein i hær hånd å hain skraut tå att’n greidde å haulle dam i over eit menutt!
Det var da kjærringa hass skaut inn,
– «Ja, å etter hærtt binnte du teill å med å leigge pottiser i sækka å».

Paul jobbet på Langmoen Sag og høvleri når han var ung og fortalte meg nylig hvor hardt han måtte trene for å tåle de harde påkjenningene som dette yrket medførte.
Han fortalte at han pleide å stå bak huset med en 2,5 kg potetsekk i hver hånd, strakte armene sine rett ut fra kroppen for så å holde de der så lenge han klarte.
Etter en stund gikk han opp til 5 kg sekker, og så 25 kg sekker.
Til slutt klarte han å gjøre dette med 50 kg potetsekker, en i hver hånd og han skrøt av at han klarte å holde de i over et minutt!
Det var da hans kone skjøt inn,
– Ja, og etter hvert begynte du til og med å legge poteter i sekkene også.