Hør på unga

Dam var på togtur, mora å’n Per-Ivar på 8 år å bror hass på 5. Mora satt å les i Ukebla.
Dam bytte tog på Kongsvinger.
– «Mamma, hæ hetter denna stasjon», spordde’n Per-Ivar da toge kjørdde videre.
– «Ti stille med dæ, je læser»!
På neste stasjon spordde’n:
– «Mamma, hæ hette færje stasjon»?
– «Det var da fært teill mas, da», sa mora irritert», «hæffer vil du væta det»??
– «Færde’atte det var der’n bror gikk tå toge».

De var på togtur, mamma, Per-Ivar på 8 år og hans bror på 5. Mora satt å leste i Ukebladet.
De byttet tog på Kongsvinger.
– «Mamma, hva heter denne stasjonen», spurte Per-Ivar da toget kjørte videre.
– «Ti stille med deg, jeg leser»!
På neste stasjon spurte han:
– «Mamma, hva het forrige stasjon»?
– «Det var da fælt til mas, da», sa mora irritert», «hvorfor vil du vite det»??
– «Fordi at det var der bror gikk av toget».