Hørdd på bastua

– Det viktigste i ækteskape er å dele gubbens interesser.
– Hæ intresserer gubbeb din sæ fær,a?
– Andre kvinnfælk.

– «Einn dag, var je fuill i to daar».

– Det er fært som kjærringa hass Elias har binnt å gå i kjærkja etter att’n daua. Lurer på om ho ber fær skjela hass?
– Je trur heille att’a takker Gud…….

– «Ækteskapet er ein institusjon, der dein eine aillti har rætt, å dein andre er gubben».

– Hæffer fækk du bot?
– Je kjørdde fær sakte.
– Mein, du får da itte bot fær å kjøre fær sakte??
– Jo, hadde je kjørd litt fortere, hadde dam itte tigi att mæ.

– Vær itte reidd fær å bli senil, da du blir det, mærker du det itte.

– Jøss, har du barbert dæ neateill, Paul?
– Ja, vill’n itte reise sæ skær’n faan itte ligga gætt.

– «Det var kjærringa som fækk mæ teill å bli relliøs».
– «Hæss det»?
– «Føre je gifte mæ, truidde je itte på hælvette».

– «Veit dø hæ som er færskjell’n på snømeinn å snøkjærringer»?
– «?»
– «Snøbailler».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *