Hørdd på toget

To kærer satt gjæmte nån’ainn på toget.
– «Det er fint å reise kollektivt», sa dein eine, «ein kain sitta i fred å ro å læsa avisa i steille fær å stresse i bilkø»!
– «Ja», svara dein are, «å hæ ner får du atte førerkortet»?

To karer satt ved siden av hverandre på toget.
– «Det er fint å reise kollektivt», sa den ene, «en kan sitte i fred å ro og lese avisa istedenfor å stresse i bilkø»!
– «Ja», svarte den andre, «å når får du tilbake førerkortet»?