Hurra

Hurra fær trygdekontorets refusjonsordning.

 
Eit par kom teill dåkktern å spordde, litt flaue, omm’n ville sjå på at de elsket. Dåkktern stusset nukk litt over detta, mein tok på seg sitt kliniske uttrøkk å færdde med frå avstainn.
Etter akten sa’n at det itte var nåe medisinsk å utsættta på det’n hadde vøri vitne teill.
Vikua etter kom dam med dein samma anmodningen, utførdde samleie med variasjoner, fækk samma attesta frå dåkktern, betala å gikk.
Etter fire gonger sa dåkktern at nå ville’n ha ei færklaring på hæ dam truidde dam kuinne få ut tå detta.
Gubben færklardde:
– «Ho er gift, je er gift, ei campinghytte kæster 300, eit hotellrom kæster minst 600 kr. Her betalar je 237 kr hær gong.  Som dåkkter har du taushetsplikt, å snart har je FRIKORT!»

Hurra for trygdekontorets refusjonsordning.

 
Et par kom til legen og spurte, litt beskjemmet, om han ville se på at de elsket sammen. Doktoren stusset nok litt over anmodningen, men tok på seg sitt kliniske blikk og fulgte med fra avstand.
Etter akten sa han at det ikke var noe medisinsk å utsette på det han hadde vært vitne til.
Uken etter kom de med samme anmodning, utførte samleie med variasjoner, fikk samme attest fra legen, betalte og gikk.
Etter fire ganger sa legen at nå ville han ha en forklaring på hva de trodde de kunne få ut av det.
Mannen forklarte:
– «Hun er gift, jeg er gift, en campinghytte koster 300, et hotellrom koster minst 600 kr. Her betaler jeg 237 kr pr. gang.  Som lege har du taushetsplikt, og snart har jeg FRIKORT!»