I Amerika

Kjell Magne på ferie i ammerika

Brudeparet ankom New York å sjekket inn i brudesuitten. 
Brura gikk bort teill vinduet fær å åpne glase, mein sklei å datt rætt ut.
Helldivis fær henner, så lainn’a mjukt i ein sæpplekonteiner.

Akkurat da gikk’n Kjell Magne å kjærringa færbi, å nåe færbause sa’n Kjell Magne:
– «Er det itte typisk ammrikansk?  Bruk å kast»!

Kjell Magne på ferie i Amerika

Brudeparet ankom New York og sjekket inn i brudesuiten.
Bruden gikk bort til vinduet for å åpne det, men skled og datt rett ut.
Heldigvis for henne, landet hun mykt i en søplecontainer. 

Akkurat da gikk Kjell Magne og kona forbi, og noe forbauset sa Kjell Magne:
– «Er det ikke typisk amerikansk?  Bruk og kast».