Innbrudd ….

– «Da je var på pubben i går kveill braut ein tjuv sæ inn hos mæ.

– «Mein kærs i reine, fækk’n med sæ nåe»?

– «Ja, det kain du lite på. To vanvittie blåveiser, knækkt kjeve, klauvd nerleppe å spreingte trommehinner. Kjærringa truidde at det var je som kom fuill hemm å hadde glæmt nøkkeln…….».