INTERN KOMMUNIKASJON I ÅSNES

Beskjed frå ordførern teill rådmainn:

– «I mårå kommer det teill å bli ein total solfærmærkelse klokka 9. Detta er nåe som itte heinner hær dag, så vi ler pærsonalet samles utafær Rådhuse, i pent antrækk, fær å sjå på’n. Fær å markere denna spesielle begivenheta, vil je sjæl gi ein orjentering om det hall ni. Hvis det reigner, blir vi itte i stainn teill å sjå’n, å i så faill skær pærsonale samles i kantina».

Beskjed frå rådmainn teill driftssjefer:

– «Etter ordre frå ordførern vil det inntræffe total solfærmærkelse i mårå kl. 09:00. Hvis det reigner, vil vi itte kuinne sjå’n så gætt utafær Rådhuse i pent antrækk. I så faill vil solas færsvinning bli gjønnom-gått i kantina. Detta er nåe som itte skjer hær dag».

Beskjed frå driftssjef teill avdelingsledere:

– «Etter ordre frå ordføeren skær vi gjønnomgå, i pent antrækk, solas fær-svinning frå kantina klokka 9 i mårå.  Ordførern vil færtællja øss om det kommer teill å reigne. Detta er nåe vi itte får sjå inntræffe hær dag».

Beskjed fra avdelingsleder teill formeinn:

– «Hvis det reigner i kantina i mårå tili, nåe som itte heinner hær dag, vil ordførern, i pent antrækk, færsvinne kl 09:00.

Beskjed fra formainn teill personale:

– «I mårå klokka 9 vil ordførern færsvinne.  Det er sinn at detta itte skjer hær dag».