Itte gå i kjærkja

N’Erik rakk opp hånna på ein teillsteillning på gamlehjemmet, å spordde:
– «Veit dø hæffer je itte går i kjækja»??
Ingen visste rætt svar, så’n Erik avslutte:

– «Je er allergisk mot præstekragar».

 

Skillebilde

Erik rakk opp hånda på en tilstelning på gamlehjemmet, å spordde:
– «Veit dø hvorfor jeg ikke går i kirken»??
Ingen visste rett svar, så Erik avsluttet:
– «Jeg er allergisk mot prestekrager».