Jaktlag

Tre kærer som itte var så smarte at det gjordde nåe, drog ut i skogen på jakt, dam hadde fått låne ei jakthytte.

Første dagen strøyk dein eine teill skogs, å etter nåa timer komm’n att med ein hjort.
– «Itte værst, hæsse fækk du’n»?  spordde de are.
– «Je såg eit spor, je færdde spore å fækk hjorten».

Neste dag drog nestemainn teill skogs, å kom att med ein hæra.  Hain sa:
– «Je såg eit spor, je færdde spore å fækk’n».

Trea dagen gikk sistemainn ut, å kom att i kveillinga, mørbanke, blodig å fæl.
– «Hæ skjedde»? spordde de to are i kor.
– «Je såg eit spor, je færdde spore……. å fækk eit tog i ræva»!

 

Tre karer som ikke var så smarte at det gjorde noe, dro ut i skogen på jakt, de hadde fått låne en jakthytte.

Første dagen strøk den ene til skogs, og etter noen timer kom han tilbake med en hjort.
– «Ikke verst, hvordan fikk du den»?  spurte de andre.
– «Jeg så et spor, jeg fulgte sporet og fikk hjorten».

Neste dag dro nestemann til skogs, og kom tilbake med en hare.  Han sa:
– «Jeg så et spor, jeg fulgte sporet og fikk den».

Tredje dagen gikk sistemann ut, og kom tilbake i kveldinga, mørbanket, blodig å fæl.
– «Hva skjedde»? spurte de to andre i kor.
– «Jeg så et spor, jeg fulgte sporet……. og fikk et tog i ræva»!