Jaktprat

På badstua i Åslia skrytes det som bare fxxx:

– «Je skaut ein ælj igår, med bærssje på tre’hundre meter», sa dein første jegern.
– «Det er da itte vanskli å skute ein ælj med så lang bærssje», sa dein are jegern.
– «Nei, nei!», sa dein første, «det er itte det je meiner. Je meinte atte igår skaut je ein ælj på tre’hundre meter, med bærssje»!
– «Ho, ho, ho!», sa dein are, «ein ælj på tre hun’re meter kain da itte væra vanskeli å træffe»!
– «Nå trur je jammien je blir sint», sa dein første, «det er jo itte det je meiner»!
– «Hæ meiner du da’a»?, sa dein are.
– «Je meiner atte je igår, på tre hun’re meters avstainn, skaut ein ælj med bærssje»!
– «Ein ælj me bærssje»? sa dein are, «da var det jaggu gætt atte æljen itte skaut først»!

På badstua i Åslia skrytes det som bare fxxx:

– «Jeg skjøt en elg i går, med børse på tre hundre meter», sa den første jegeren.
– «Det er da ikke vanskelig å skyte en elg med så lang børse», sa den andre jegeren.
– «Nei, nei!», sa den første, «det er ikke det jeg mener. Jeg mente at i går skjøt jeg en elg på tre hundre meter, med børse»!
– «Ho, ho, ho!», sa den andre, «en elg på tre hundre meter kan da ikke være vanskelig å treffe»!
– «Nå tror jeg jammen jeg blir sint», sa den første, «det er jo ikke det jeg mener»!
– «Hva mener du da da»?, sa den andre.
– «Jeg mener at jeg i går, på tre hundre meters avstand, skjøt en elg med børse»!
– «En elg med børse»? sa den andre, «da var det jaggu godt at elgen ikke skjøt først»!