Je færstår itte kjærringa

N’Ivar satt å klaga teill kollegan:
– «Av å teill færstår je itte kjærringa».
– «Kanskji du bær prate med ein psykiater»?
– «Trur du hain kain lære mæ russisk»?

Ivar satt å klaget til sin kollega:
– «Av å til forstår jeg ikke kona».
– «Kanskje du bør snakke med en psykiater»?
– «Tror du han kan lære meg russisk»?