Je lurer på……

Paven seier at «angrepilla» er det samma som abort.

Da lurer je på om det å ronke er det samma som mord, å framfær aillt, dessa som svæljer, er dam kannibaler?

Jeg lurer på……

Paven sier at «angrepille» er det samme som abort.

Da lurer jeg på om det å runke er det samme som mord, og fremfor alt, de som svelger, er de kannibaler?