Jubilant  

N’Johan hadde vørti 67, å skuille gå tå med pensjon frå trappe-fabrikken, der’n hadde ærbe i 40 år.

Direktør’n haullt ei værm å følelsesladd tale, å teill sluitt sa’n:

– «Hadde vi kuinni samle aille trappen n’Johan har laga, å skjøtt dam sammen, hadde vi kuinni gått heilt teill himmel’n».

Da kom det rolig frå’n Johan:

– «Je har da stort sett bære laga kjellertrapper je»!

Johan hadde fylt 67, å skulle gå av med pensjon fra trappe-fabrikken, der han hadde jobbet i 40 år.

Direktøren holdt en varm å følelsesladd tale, å til slutt sa han:

– «Hadde vi kunnet samle alle trappen som Johan har laget, å skjøtt dem sammen, hadde vi kunnet gått helt til himmelen».

Da kom det rolig fra Johan:

– «Jeg har da stort sett bare laget kjellertrapper, jeg»!