Julebønn

Kjære menighet.

Meins vi fållder våre heinner i bønn vil je læse frå evangelusken Likas, det værste først, om Basusjernet som vart føtt i ei krybbe av ein okse å eit esel som stod ved hass leie, fær’de att det itte var plass teill dam der i berget.

Teill å med tre nesevise menn kom med rauk å myrra, å hyrdene på marken færlot sine lam, meins einglom sang som julekvaler å nætta skinte som ei sol over staill’n.

Mein vi, som lever i dag, kain vansk’li færstå hæ ubegripelig det er å fatte hæss utrulig dag det var denna kveill’n, denna historias første julekveill som vart feiret uta snø tå nåe slag. 

Fær’n Basus var tå fættig ætt, itte eingong ski hadde’n på beina, sjæl om det var midt på vinter’n.  Mein vi veit jo aille så inderlig væl att’n Basus var uinnfange tå ein heldig ånd å slett itte behøvde ski, hain gikk like lett på vattne uta.

Å det er akkurat dæffer je seier eder teill dø i dag:
– «Salige er de plattføtte, fær dam skær jævne jorda».

Ja, fær det er akkurat detta som er julas gale budskap, eit budskap som er så viktig at vi må være beredt teill å dei fær det, om det så skær koste øss livet!

I aill evighet.


Å varig men.

Kjære menighet

Mens vi folder våre hender i bønn vil jeg lese fra evangelusken Likas, der verste først, om Basusjernet som ble født i en krybbe av en okse og et esel som sto ved hans leie, fordi det ikke var plass til dem der i berget.

Til og med tre nesevise menn kom med røk og myrra, og hyrdene på marken forlot sine lam, mens englene sang som julekvaler og natten skinnte som en sol over stallen.

Men vi, som lever i dag, kan vanskelig forstå hvor ubegripelig det er å fatte hvilken utrolig dag det var denne kvelden, denne historiens første julekveld som ble feiret uten snø av noe slag.

For Bastus var av fattig slekt, han hadde ikke engang ski på bena selv om det var midt på vinteren. Men vi vet jo alle så inderlig vel at Bastus ble unnfanget av en heldig ånd og ikke behøvde noen slags ski, han kunne jo gå på vannet uten ski.

Det er derfor jeg sier til dere i dag:
– «Salig er de plattføtte, for de skal jevne jorden».

Ja, for det er nettopp dette som er julens gale budskap, et budskap som er så viktig at vi må være beredt på å dø for det, selv om det så vil koste oss livet.


I all evighet.

Å varig men