Julebord

1. desæmber

TEILL AILLE ANSATTE
Je har dein glede å informere om at bedriftens årlige julefæst skær feires på Fælkets Steakhouse dein 20. desæmber. Det vil væra trivelige juledekorasjoner, å eit lite orkester kommer teill å spelle julesanger.
Det er aillså tid fær å slappe tå å nyte kveillen! Bedriftens viseadministrerende direktør kommer teill å væra utkledd som julenisse å hain vil teinne juletreet. Dø kain gjinne gi presanger teill nån’ainn, mein pæss på at de itte kæster meir einn 200 kroner..
Je ønsker dø å familin dør ein fredfuill adveint.
Tina Johansen
Personalansvarlig

2. desæmber

TEILL AILLE ANSATTE
Det var itte meninga at gårsdagens meilling skuille utesteinge våre tyrkiske kolleger. Vi veit at damms helgedaar itte fuillsteindig samsvarer med våre. På gruinn tå detta kommer vi teill å kaille teillsteillningen fær «årsavsluittningsfest» frå nå. Det blir dessuten verken juletre eiller julesanger.
Je ønsker dø å familien dør ein hyggelig stuinn framover.
Tina Johansen
Personalansvarlig

3. desæmber

TEILL AILLE ANSATTE
Je vil vise teill eit diskret tips frå eit medlem tå Anonyme Alkoholikere, som kræver eit «tærrt» bord. Je er glad fær å kuinne oppfylle detta ønsket, mein vil påpeke at anonymiteten ETTERPÅ itte vil kuinne garanteres.
Dessuten vil det itte bli anledning teill å gi julegaver, da fagforeninga har protestert å anført at 200 kroner er fær mye peinger å bruke på detta.
Tina Johansen
Ansvarlig for personalforskning

7. desæmber

TEILL AILLE ANSATTE
Je har klardd å få reservert eit bord langt borte frå buffeen fær våre medlemmer tå Grethe Roedes Væktklubb, å eit bord nære dassen fær aille gravide. Homofile får sitta gjæmmte nån’ainn. Lesbiske behøver itte sitta sammen med de homofile kæra, mein får eit bord fær sæ sjæl. De homofile skær sjælsagt få ein blomsteroppsats på sitt bord.
Er dø færneigde nå?
Tina Johansen
Galehusansvarlig

9. desæmber

TEILL AILLE ANSATTE
Sjælsagt kommer vi teill å ta hensyn teill de som itte reiker å bruke ein tong gardin som kain dele av fæstsal’n. Alternativt vil vi plassere reikara i eit telt utafær restauranten.
Tina Johansen
Ansvarlig for personalundertrykkelse

10 desæmber

TEILL AILLE ANSATTE
Vegetarianere! Je har bære veinte på å høre frå dø! Vi gir fuillsteindig faan i om det pæsser dø eiller itte. Vi går på Steakhouse!!!!
Om dø vil, kain dø fær min del gjinne reise teill månen fær at dø dein 20. desæmber skær få sitta så langt uinna «dødsgrill’n» som mulig. Nyt salatbar’n å et rå tomater!! Færresten har tomater følelser de å! Dam skriker da’n skjærer i dam, je har hørdd det sjæl!! Der fækk dø!!!
Je ønsker dø aille ein jævlig jul, dreikk dø stup fuille og gå i koma!!
Hilsen «bitchen» i tredje etasje!!

14. desæmber

TEILL AILLE ANSATTE
Je er seikker på at je prater på veigne tå oss aille da je håper att’a Tina Johansen er på bedringens væg. Det vil bli sætt pris på om dø hjælper teill å seinner mange «God bedring»-kort teill psykiatrisk avdeling på sjukehuset.
Ledelsen har fær’øvri bestæmmt at det itte blir nåen fæst dein 20. desember.
Dø får i steille fri denna dagen på bedriftens bekæstning.
Fredrik Lindstrøm
Fungerende personalansvarlig

1. desember

TIL ALLE ANSATTE
Jeg har gleden av å informere om at bedriftens årlige julefest skal feires på Folkets Steakhouse den 20. desember. Det vil være hyggelige juledekorasjoner og et lite orkester kommer til å spille julesanger.
Det er altså tid for å slappe av og nyte kvelden! Bedriftens viseadministrerende direktør kommer til å være utkledd som julenisse og vil tenne juletreet. Dere kan gjerne gi presanger til hverandre, men pass på at de ikke koster mer enn 200 kroner..
Jeg ønsker dere og deres familier en fredfull advent.
Tina Johansen
Personalansvarlig

2. desember

TIL ALLE ANSATTE
Det var ikke meningen at gårsdagens melding skulle utelukke våre tyrkiske kolleger. Vi vet at deres helgedager ikke fullstendig samsvarer med våre. På grunn av dette kommer vi til å kalle tilstelningen for «årsavslutningsfest» fra nå av. Det blir dessuten verken juletre eller julesanger.
Jeg ønsker dere og deres familier en hyggelig stund fremover.
Tina Johansen
Personalansvarlig

3. desember

TIL ALLE ANSATTE
Jeg vil vise til et diskret tips fra et medlem i Anonyme Alkoholikere, som krever et «tørt» bord. Jeg er glad for å kunne oppfylle dette ønsket, men vil påpeke at anonymiteten ETTERPÅ ikke vil kunne garanteres.
Dessuten vil det ikke bli anledning til å gi julegaver, da fagforeningen har protestert og anført at 200 kroner er for mye penger å bruke på dette.
Tina Johansen
Ansvarlig for personalforskning

7. desember

TIL ALLE ANSATTE
Jeg har klart å få reservert et bord langt borte fra buffeen for våre medlemmer av Grethe Roedes Vektklubb, og et bord nær toalettene for alle gravide. Homofile får sitte ved siden av hverandre. Lesbiske behøver ikke sitte sammen med de homofile mennene, men får et bord for seg selv. De homofile skal selvsagt få en blomsteroppsats på sitt bord.
Er dere fornøyde nå?
Tina Johansen
Galehusansvarlig

9. desember

TIL ALLE ANSATTE
Naturligvis kommer vi til å ta hensyn til ikke-røykere og bruke en tung gardin som kan avdele festsalen. Alternativt vil vi plassere røykerne i et telt utenfor restauranten.
Tina Johansen
Ansvarlig for personalundertrykkelse

10 desember

TIL ALLE ANSATTE
Vegetarianere! Jeg har bare ventet på å høre fra dere! Vi gir fullstendig faen i om det passer dere eller ikke. Vi går på Steakhouse!!!!
Hvis dere vil, kan dere for min del gjerne reise til månen for at dere den 20. desember skal få sittet så langt borte fra «dødsgrillen» som mulig. Nyt salatbaren og spis rå tomater!! Forresten har tomater også følelser! De skriker når man skjærer i dem, jeg har selv hørt det!! Der fikk dere!!!
Jeg ønsker dere alle en jævlig jul, drikk dere stup fulle og gå i koma!!
Hilsen «bitchen» i tredje etasje!!

14. desember

TIL ALLE ANSATTE
Jeg er sikker på at jeg snakker på vegne av oss alle når jeg håper at Tina Johansen er på bedringens vei. Det vil bli satt pris på om dere hjelper til og sender mange «God bedring»-kort til psykiatrisk avdeling på sykehuset.
Ledelsen har for øvrig bestemt at det ikke blir noen fest den 20. desember.
Dere får i stedet fri denne dagen på bedriftens bekostning.
Fredrik Lindstrøm
Fungerende personalansvarlig