Julenissen

Det var en gærfin vinterkveill.

Ei jinte var ute i skogen å jogge, ho sprang mot ei glenne, å der sinns’a att’a såg julenissen.

Ho sprang sakte fram fær å sjå ornt’li, å det var virkelig julenissen som sto der.

– «Mein Nissen», sa jinta, «je trudde du itte faintes»!

– «Jo da, je finnes», sa nissen, «mein det er itte meininga at fælk skær sjå mæ slik da det itte er julæftan, så om du lover å itte seia nåe, skær du få ønske dæ tre ting».

– «Sjælsagt lover je å itte seia nåe, mein kain je virkelig ønske mæ akkurat det je vil»?

– «Ja», sa nissen, «hvis du ønsker så får vi sjå hæ je får teill».

– «Da vil je ha ein gærdyr å kul sportsbil».

– «Ja, det er einkelt, nå står det ein hemme hos dæ», sa nissen.

– «Å så vil je ha gærmye peinger, je vil bli skjekkeli rik».

– «OK, bankkonton din er ubegreinse frå nå», svara nissen.

– «Å je vil ha ein finere å triv’lire mainn», sa jinta.

– «Oi da», sa nissen, «det blir værre. Je kain prøve å ordne det, mein da må je be dæ om ein gjentjeneste».

– «Ja, det er inga problemer», sa jinta, «je gjær hæ som heillst»!

– «Da vil jeg gjinne ha eit nommer med dæ», sa nissen.

– «Ja, hæ pokker, det kain være værtt det», teinkte ho å stilte sæ opp mot ei trestamme, å drog ned joggebuksen. Julenissen tok’a bakfrå så det bare sprute. Da’n var færddi, lente’n sæ fram teill øre hennes å spordde:

– «Hær gammaill er du»?

– «34 år», svara ho.

– «Å einnå trur du på nissen»?

Det var en vakker vinterkveld.

En jente var ute i skogen og jogget, hun løp mot en glenne, og der syntes hun at hun så julenissen.

Hun jogget sakte frem for å se ordentlig, og det var virkelig julenissen som sto der.

– «Men Nissen», sa kvinnen, «jeg trodde du ikke fantes»!

– «Jo da, jeg finnes», sa nissen, «men det er ikke meningen at folk skal se meg slik når det ikke er julaften, så lover du å ikke si noe, skal du få ønske deg tre ting».

– «Selvfølgelig! Jeg lover å ikke si noe, men kan jeg virkelig ønske meg akkurat det jeg vil»?

– «Ja», sa nissen, «hvis du ønsker så får vi se hva jeg får til».

– «Da vil jeg ha en kjempedyr og kul sportsbil».

– «Ja, det er enkelt, nå står det en hjemme hos deg», sa nissen.

– «Og så vil jeg ha masse penger, jeg vil bli skikkelig rik».

– «OK, bankkontoen din er ubegrenset fra nå av», svarte nissen.

– «Og jeg vil ha en finere og triveligere mann», sa jenta.

– «Oi da», sa nissen, «det blir verre. Jeg kan prøve å ordne det, men da må jeg be deg om en gjentjeneste».

– «Ja, det er ingen problemer», sa jenta, «jeg gjør hva som helst»!

– «Da vil jeg gjerne ha et nummer med deg», sa nissen.

– «Ja, hva pokker, det kan være verdt det», tenkte kvinnen og stilte seg opp mot en trestamme og dro ned joggebuksene. Julenissen tok henne bakfra så det bare sprutet. Når han var ferdig, lente han seg frem til hennes øre og spurte:

– «Hvor gammel er du»?

– «34 år», svarte hun.

– «Og fortsatt tror du på nissen»?