Kappkjøring

Ein kær sto å mekke på sin Fiat 127 på ein rasteplass, hain kuinne itte få’n teill å starte. På rasteplassen sto det å ein BMW 850. BMW-sjåfførn sinntes synn på kærn å teillbau sæ å taue’n i gang.

Kærn tok imot teillbude, å dam batt eit tau imilla bila.

– «Da’n starter så blinker du, å så stanser je»: sa BMW-gubben.

Deretter binnte dam å taue Fiaten ut på motorvægen.

Så fort dam kom ut på motorvægen vart dam færbikjørdd tå ein Porsche.  Det ville hain med BMW’n itte finna sæ i, så hain ga på å glæmmte ailt om Fiaten.

Da dam passerte ein bensinstasjon, litt leingere ute på motorvægen sto egarn å glana på trafikken. Hain vart gær-færbløffet over synet, å kutte inn å ringte teill sin kollega, som hadde ein bensinstasjon litt leingere nere.

– «Skuinn dæ å sjå ut på vægen», sa’n andpustent teill kollegan, «det kommer snart ein Porsche og ein BMW som kappkjører – dam kjører minst i 200!»

– «Det er det fuill itte nåe sæli med», sa kollegan, «det skjer da hær dag.»

– «Det er mulig», sa dein første, «mein bak dam ligger det ein Fiat 127 å blinker i lysa, fær att’n vil forbi!»

 

En mann sto og mekket på sin Fiat 127 på en rasteplass, han kunne ikke få den til å starte. På rasteplassen sto det også en BMW 850. Føreren av denne syntes synd på mannen og tilbød seg å taue ham i gang.

Mannen tok imot tilbudet, og de bandt et tau mellom bilene.

– «Da den starter så blinker du, så stanser jeg»: sa BMW-mannen.

Deretter begynte de å taue Fiaten ut på motorveien.

Så fort de kom ut på motorveien ble de forbikjørt av en Porsche.  Det ville han med BMW ikke finne seg i, så han ga på og glemte alt om Fiaten.

Da de passerte en bensinstasjon, litt lengere ute på motorveien sto eieren og kikket på trafikken. Han ble veldig forbløffet over synet, og løp inn og ringte til sin kollega, som hadde en bensinstasjon litt lengere nede.

– «Skynd deg å kikke ut på veien», sa han andpustent til kollegaen, «det kommer snart en Porsche og en BMW som kappkjører – de kjører minst i 200!»

– «Det er det vel ikke noe særlig med», sa kollegaen, «det skjer da hver dag.»

– «Det er mulig», sa den første, «men bak dem ligger det en Fiat 127 og blinker i lysene, fordi den vil forbi!»