Kjøpe hundemat

Je var på Rema 1000 å kjøpte ein påså huinnemat teill bikkja mi, da ei kjærring bak mæ i kø’n spordde om je hadde hund.
Hæffer skuille je eillers kjøpe hundemat, liksom?????

Så impulsivt sa je:
Nei, je har itte hund, je skær binne på Pedigree Dieten att. Je burde kanskji itte, sea je havne på sjukehuse sist gong!!
Mein je gikk ne 25 kilo føre je vakkne på intensiven med ein meingde slanger, nåler å intravenøst i beigge ærma!!!
Je færtærdde at det egentli var pærfekt kost, ailt’n treinger å gjæra er å fylle opp lomma med hundemat, å eta ein eiller to hær gong’n kjinner sæ suiltinn.
Maten er næringsrik, så detta fungerer bra, å je har teinkt å prøve att.

(Nå må je nævne at på detta tisspunkte hørdde AILLE i køen lattermildt på historia mi.)

Skrækkslagen spordd’a om je hadde havne på intensiven, fær det at je hadde vørtti færgifte tå huinnematen…

– «Nei», sa je, «Je gikk bære ne tå fortauskanten fær å lufte ein puddel i ræva, å vart påkjørd tå ein bil» !!!

Je trudde gubben bak a skuille fått hjerteinfarkt – hain lo så’n skreik!!!

—-

Tenikj over hæ du spær mæ om å vær færberett på mitt svar. Je har aill tid i værla teill å teinkje ut skrullete ting å svara…

(Da du nå har lesi detta så må je bære teillstå at je har kopiert dette frå ein ainn tuilling)

Skillebilde

Jeg var på Rema 1000 og kjøpte en pose hundemat til hunden min, da en kvinne bak meg i køen spurte om jeg hadde hund.
Hvorfor skulle jeg ellers kjøpe hundemat, liksom?????

Så impulsivt sa jeg:
Nei, jeg har ikke hund, jeg skal begynne på Pedigree Dieten igjen. Jeg burde kanskje ikke, siden jeg havne på sykehuset sist gang!!
Men jeg gikk ned 25 kilo før jeg våknet på intensiven med en mengde slanger, nåler og intravenøst i begge armene!!!
Jeg fortalte at det egentlig var perfekt kost, alt man trenger å gjøre er å fylle opp lomma med hundemat, å spise en eller to hver gang man føler seg sulten.
Maten er næringsrik, så dette fungerer bra, og jeg har tenkt å forsøke igjen.

(Nå må jeg nevne at på dette tidspunktet hørte ALLE i køen lattermildt på historien min.)

Skrekkslagen spurte hun om jeg hadde havnet på intensiven, fordi jeg hadde blitt forgiftet av hundematen…

– «Nei», sa jeg, «jeg gikk bare ned fra fortauskanten for å lukte en puddel i ræva, og ble påkjørt av en bil» !!!

Jeg trodde mannen bak henne skulle fått hjerteinfarkt – han lo så han skrek!!!

—-

Tenk over hva du spør meg om og vær forberedt på mitt svar.  Jeg har all tid i verden til å tenke ut skrullete ting å svare…

(Da du nå har lest dette så må jeg bare tilstå at jeg har kopiert dette fra en annen tulling)