Komplimanger må teill  

N’Ove satt å slappe tå på såffa’n da kjærringa hass gikk bort teill’n, tok tå’n brillom å sa:

– «Veit du, kjære, at da je tær tå dæ brillom ligner du einnå på dein gærpene kærn je gifte mæ med»!

– «Takk, kjære, takk.  Å da du har tigi tå mæ brillom ser du itte så værst ut, du heiller»!

Ove satt å slappet av i sofaen da kona gikk bort til ham, tok ta ham brillene å sa:

– «Vet du, kjære, at da jeg tar av deg brillene ligner du enda på den veldig pene karen jeg giftet meg med»!

– «Takk, kjære, takk.  Å da du har tatt av meg brillene ser du ikke så verst ut, du heller»!