Kovid-19

Her om dagen da je sto i pol-kø’n, slapp hain framma mæ ei sjekkelig stinkbombe, som itte var lydlaus.
Hain rætte sæ opp, å sa høgt:

– » Om du hørdde ein lyd nå, så fæljer du itte regla om å haulle avstainn.

Om du kjinner at det lufter nåe, så har du sætt på dæ maska gæli, å om du sinns det stinker – da har du itte Kovid»!