Kvinnebevegelsen

N’Odd Erik hadde fått læv teill å væra med kjærringa si på ein konferanse i kvinnebevegelsen, å fækk streing beskje om att’n itte skuille væra ufin på nåe vis uinner midda’n på denna seansen. 
– «Nei da», sa’n Odd Erik, å låvå att’n skuille væra ein taus mainn. 
Uinner midda’n skuille det væra mange taler, å’n Odd Erik sævne mitt i. 
Dette så ein tå dam som tala (som kjinne’n), å ropte ut teill’n:
– «DU ODD ERIK, HÆ ER DET BÆSTE MED KVINNEBEVEGELSEN!!»! 
N’Odd Erik bråvakkne å svara: 
– «Motjokk»!