Lænsmainnsbetjenten spær…  

N’Arne vart tiginn på færsken, da’n spainn suinn blinklise på bil’n teill ein lænsmainnsbetjent.

– «Hær gammaill er du», spordde kollegan hass.

– «8 år».

– «Hæ hetter far din»?

– «Je veit itte».

– «Du er 8 år, åsså veit du itte hæ far din hetter»?

– «A mor er 28, å ho veit det itte ho heiller»!

 

Lensmannsbetjenten spør…

Arne ble tatt på fersken, da han spant i stykker blinklyset på bilen til en lensmannsbetjent.

– «Hvor gammel er du», spurte kollegaen hans.

– «8 år».

– «Hva heter faren din»?

– «Jeg vet ikke».

– «Du er 8 år, og så vet du ikke hva faren din heter»?

– «Min mor er 28, å hun vet det ikke hun heller»!