Læs gruindig

Je skær inn på sjukehuset i mårå, å fækk i dein anledning eit brev. Skommlæsing tå brev er itte lurt.
Har nå kjøpt inn fleire liter breinnevin, invitert gærmange gjester å sitter aillerede hælvfuill.
Så viser det sæ at je skær faste, itte fæste!
Vel vel… Neste gong tær je på mæ læsebrillom….!

Jeg skal inn på sykehuset i morgen og fikk i den anledning et brev. Skumlesing av brev er ikke lurt.
Har nå kjøpt inn flere liter brennevin, invitert masse gjester og sitter allerede halvfull.
Så viser det seg at jeg skal faste, ikke feste!
Vel vel… Neste gang tar jeg på lesebrillene mine….!