Livsvari…….

Præsten hadde vørrti invitert i eit sælskap hos dommer’n. Litt utpå kveill’n spordde præsten om itte dommer’n fækk litt probblemer med samvittgheta da’n dømte eit meinnisje teill feingsel på livstid.

– «Kjære vænn,» svara dommer’n, «hæ føler du da du vier fælk?»