Mækka-ver

Det var fuill storm, sjæl om det var sankthans, å gubben sa teill kjærringa:
– «Je går ut i hagan å tar inn utemøbla, dam kain itte stå ute i detta vere».
Da’n kom ut fækk’n auge på eit nakent par som hang etter ein fallskjærm oppe i ei tå busken.
– «Er dø klin tuillett», ropte’n opp teill dam, «det er jo det reine vannvidd å hoppe i fallskjærm i detta vere».
– «Vi har itte hoppe», kom det ifrå grantæppen, «detta er eit tomainnstelt»!

Det var full storm, selv om det var sankthans, og gubben sa til kona:
– «Jeg går ut i hagen og tar inn ute-møblene, de kan ikke stå ute i dette været».
Da han kom ut fikk han øye på et nakent par som hang etter en fallskjerm oppe i en av trærne.
– «Er dere klin tullet», ropte han opp til dem, «det er jo det rene vanvidd å hoppe i fallskjerm i dette været».
– «Vi har ikke hoppet», kom det ifrå grantoppen, «dette er et tomannstelt»!