Nyttårsæftan

Du veit at du fækk litt fær mye på nyttårsæftan, om:

1. Du prøver å børste bort nåe frå skuldra, å oppdagar at det er gælve.

2. Dine vænner ringer å spær om du har kømmi dæ væl hem, å om du har levert atteinne gjeita.

3. Det finnes ækkle bilder tå dæ, som du itte kommer haug nåe om.

4. Du er nøtt teill å tæpp’att det eine auge fær å itte sjå dæbbelt.

5. Du har løggi på fortaue å skjeillt ut dein idioten som trådde på hånna di, å oppdaga at det var dæ sjæl.

6. Du har kømmi fuill hemmatt, oppdaga dein tomme seinga å ringt teill alarmsentraln å sagt:
– «Hjælp, je har vørtti bortført»!

7. Du vakkner på mårån, ligger på gælve å bikkja di sleiker dæ i anseiktet, meins du teinkjer:
– «Je har da faan mæ inga bikkje….».

8. Du vakkner å er så fyllesjuk at du er skjekkeli reidd for å dei. Ein hælvtime seinere ønsker du at du hadde strøki med.

9. Ditt hjem innehauller minst to tomme ølfat.

10. Du kain dræpe insekter å mindre pattedyr med din ånde.

Du vet at du fikk litt for mye nyttårsaften, hvis…:

1. Du forsøker å vifte bort noe fra skulderen, og oppdager at det er gulvet.

2. Dine venner ringer og spør om du har kommet deg vel hjem, og om du har levert tilbake geita.

3. Det finnes belastende bilder av deg, som du ikke husker noe om.

4. Du er nødt til å lukke igjen det ene øyet for ikke å se dobbelt.

5. Du har ligget på fortauet og skjelt ut den idioten som trådte på hånden din og oppdaget at det var deg selv.

6. Du har kommet full hjem, har oppdaget den tomme sengen og ringt til alarmsentralen og sagt:
– «Hjelp, jeg har blitt bortført»!

7. Du våkner om morgenen, ligger på gulvet og hund din slikker deg i ansiktet, mens du tenker: – Jeg har vel ikke noen hund…

8. Du våkner og er så fyllesyk at du er skikkelig redd for å dø. En halv time senere ønsker du at du hadde dødd.

9. Ditt hjem inneholder minst to tomme ølfat.

10. Du kan drepe insekter og mindre pattedyr med din ånde.