Medarbeidersamtale

N’Kjell Magne skuille ha de lovfæstede «medarbeidersamtalene» med de ansatte, å i dag var det min tur.

– «Je stiller dæ nåa spørsmål», sa’n, «å avheingi tå hæ du svarar, kain det heinne du får færfræmmelse, å høgere lønn».

Je nikke.

N’Kjell Magne gikk gjønnom de vanlige spørsmåla, som vi beigge kuinne utenatt, mein hain var jo litt sur på mæ på gruinn tå nåa vitser, så teill sluitt drog’n eit hain hadde fønni på sjæl, på purt faenskap.

– «Teinkj dæ atte du går ein tur, å træffer på ein god fe, som teillbyr dæ å vælja imilla ein påså fuill tå guill, å ein sækk med visdom.  Hæ væljer du»?

– «Påså’n med guill», svara je.

Med eit overlegent smil sa’n:
– «OK, da veit je hærtt je ha dæ.  Du kommer aildri teill å bli ein god leder, du har rætt å slett itte dein rætte innstillinga».

Åsså fortsætte’n glisende:
– «Sjæl så ville je sjælsagt værdd sækken med visdom, visdom er vikti’re einn aillt guill i væla».

– «Ja, je ville tru det», svara je, «ein væler jo som regel de’n har fær lite tå frå fær».

Bokmål ER LAGT PÅ IS.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *