Meire lønn?

Lønnsforhøyelse.

I anledning brev om ønsket lønnsøkning vil vi komme med følgende uttalelse:
– «Har du itte skam i livet»?
Veit du egentli hær lite du ærber? Vi skær klargjæra det fær dæ:
Åre har som kjint 365 daar.  I fælje statistikk sæver du omtreinnt 8 timer hær dag (23.00 – 07.00).
Detta blir teillsammen 122 daar.  Da har du 243 daar att tå åre. Hær dag har du omtreinnt 7 timer fritid (16.00 – 23.00).
Det blir 106 daar.
Da er det att 137 daar tå åres 365 daar.
Åre har 52 sinndar, å da har du som kjinnt fri.
Nå er det att 85 daar tå åre.
Lærdan ærber du heiller itte.
Det blir nye 52 daar fri.
Da er vi nere i 33 daar att tå åre.
Dessuten har du 3 vikurs ferie.  Aillt som er att tå åre nå er 12 daar.
Åre har 11 helligdaar.
Hær mange daar er det att nå?!  Jo, ein -1- dag — å det er 1. mai.
Å da har du faen ta mæ å fri!  Einnå så kommer du her å færlanger økt lønn!

Lønnsforhøyelse.

I anledning brevet om ønsket lønnsforhøyelse vil vi komme med følgende uttalelse:
– «Eier de ikke skam i livet»?
Vet de egentlig hvor lite de arbeider? Vi skal her klargjøre dette for dem:
Året har som kjent 365 dager. I følge statistikken sover de ca. 8 timer daglig (23.00 – 07.00).
Dette blir til sammen 122 dager. Da har de 243 dager igjen av året. Hver dag har de ca. 7 timer fritid (16.00 – 23.00).
Det blir 106 dager.
Da gjenstår det 137 dager av årets 365 dager.
Året har 52 søndager, da har de som kjent fri.
Nå gjenstår det 85 dager av året.
Lørdag arbeider de heller ikke.
Det blir nye 52 dager fri.
Da er vi nede i 33 dager igjen av året.
Dessuten har de 3 ukers ferie. Alt som er igjen av året nå er 12 dager.
Året har 11 helligdager.
Hvor mange dager står så igjen?! Jo, en -1- dag — og det er 1. mai.
Og da har de fanden meg også fri! Enda så kommer de her og forlanger lønnsøkning!