Mimmrestuinn

Tre gamle gubber sitter i solveiggen framma sjukehjemme på Flisa å klagar over hær skjælvinne dam hadde vørti på heinna.

Dein første sa:
– «Je har vørti så skjælvinn at da je barberte mæ på mårån, så skar je mæ på tre steiller».

Dein andre sukke:
– «Je har vørti så skjælvinn at da je skuille kløppe plen i går kveill, så kjørdde je plenkløppar’n over aille blomsterbedda å».

Dein tredje lo å sa:
– «De er ittnå. Je er så skjælvinn på hånna at da je skuille mige i går kveill, så gikk det fær mæ tre gonger»!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *