Mimmrestuinn  

Tre gamle gubber satt i solveiggen framma sjukehjemme på Flisa å klaga over hær skjælvinne dam hadde vørti på heinna.

Dein første sa:
– «Je har vørti så skjælvinn at da je barberte mæ på mårån, så skar je mæ på tre steiller».

Dein are sukke:
– «Je har vørti så skjælvinn at da je skuille kløppe plen i går kveill, så kjørdde je graskløppar’n over aille blomsterbedda å».

Dein tredje lo å sa:
– «De er ittnå. Je er så skjælvinn på hånna at da je skuille mige i går kveill, så gikk det fær mæ tre gonger»!

 

Tre gamle karer satt i solveggen foran sykehjemmet på Flisa å klagde over hvor skjelvende på hendene de hadde blitt.

Den første sa:
– «Jeg har blitt så skjelvende, at da jeg barberte meg på morgenen, så skar jeg meg på tre steder».

Den andre sukket:
– «Jeg skjelver slik at da jeg skulle klippe plenen i går kveld, så kjørte jeg gressklipperen over alle blomsterbeddene og».

Den tredje lo å sa:
– «Det er ikke noe. Jeg skjelver så fælt på hånda at da jeg skulle tisse i går kveld, så gikk det for meg tre ganger»!