Nødløsing!  

N’Ole Petter var i dusjen da det ringte på dæra.
Hain fainn ittnå håndkle, så’n tok smekken teill dættera si frå tørkestativet fær å skjule utstyret. 
Hain åpne dæra å utafær sto nabokjærringa, som knakk sammen tå latter å pekte på smekken, der det sto:
– «Vækser å blir stor teill mammas glede»!

Ole Petter var i dusjen da det ringte på døra.
Han fant ikke noe håndkle, så han tok smekken til sin datter fra tørkestativet for å skjule utstyret. 
Han åpnet døra, og utenfor sto nabokona, som knakk sammen av latter, og pekte på smekken der det sto:
– «Vokser og blir stor til mammas glede»!