Komplikasjoner

Eit ongt par låg å sole sæ på nakenstrainna, da ein væps på færunderlig vis greidde å ta sæ inn i dein onge kvinnas vagina.
Kærn dække teill’a med eit tæppe, drog på sæ stuittbokksa å bar a opp teill biln fær å dra på legevakta.
Etter ein rask uinnersøkelse, færklardde dåkktern at væpsen hadde kømmi fær langt inn teill att’n kuinne nå’n med pinsett. Hain foreslo at gubben skuille færsøke å lokke ut væpsen ved å smærje honning på pekken sin, å så trække sæ ut med det samma hain følte kontakt med insektet. Hain sa sæ villig teill å prøve, mein var så nærvøs att’n itte fækk det teill.
– «Om ingen tå dø har nåe i mot det, kuinne je teinke mæ å prøve», sa dåkktern.
Uinner omsteindigheta gikk paret med på det.
Dåkktern fækk tå sæ fillom, smordde på honning å ga sæ i kast med oppgava… Æktemainn såg på med stigende bekjimring, da dåkktern i steille fær å trække sæ ut, fortsætte i vælkjinnt tæmpo.
– «Hei, hæ i hælvete er det som skjer nå’a»? ropte kærn.
– «Færandring i plan», stønne dåkktern, «je har bestæmmt mæ fær å prøve å drokkne dein veissle jæveln…….

Et ungt par lå å solet seg på nakenstranden, da en veps på forunderlig vis
klarte å ta seg inn i den unge kvinnens vagina.
Mannen dekket henne til med et teppe, dro på seg shortsen, og bar henne opp til bilen for å dra på legevakten.
Etter en rask undersøkelse, forklarte legen at vepsen hadde kommet for langt inn til at man kunne nå den med pinsett. Han foreslo at ektemannen skulle forsøke å lokke ut vepsen ved å smøre honning på penisen sin, og så trekke seg ut med det samme han følte kontakt med insektet.
Mannen sa seg villig til å forsøke, men var så nervøs at han ikke fikk det til.
– Hvis ingen av dere har noe i mot det kunne jeg tenke meg å prøve, sa legen.
Under omstendighetene gikk paret med på det.
Legen fikk av seg fillene, smurte på honning, og ga seg i kast med oppgaven… Ektemannen så på med stigende bekymring, da legen istedenfor å trekke seg ut, fortsatte i velkjent tempo.
– Hei, hva i helvete er det som skjer nå’a? ropte mannen.
– Forandring i planen, stønnet legen. Jeg har bestemt meg for å prøve å drukne den lille jævelen…….