Om å træne’n opp……

N’Kjell Magne å’n Hans satt i bastua å prate.

N’Kjell Magne la mærke teill att’n Hans hadde det stærste «utstire» hain nåen gong hadde sett.  Sørgmodig så’n ned på dein veissle snadden hain satt med sjæl.

Hain spordde’n Hans:

– «Har du aillti vøri så vælutstirt»??

– «Neida», svara’n Hans, «opprinneli så var min «kær» like liten som din, mein je har trænt’n opp».

– «Trænt’n opp?? Er det muli a»?

– «Yepp, hær kveill føre je leigger mæ så banker je’n fæm gonger i seingekanten, slik att’n vækser gradvis viku fær viku».

N’Kjell Magne såg eit håp, å gikk hem teill kjærringa si.

Ho gikk å la sæ tili, meins’n Kjell Magne vart sittan oppe å teinkje på det’n Hans hadde sagt ei staunn.

Da’n teill sluitt gikk å la sæ, hadde kjærringa sævne.

Fær itte å vække henner kledde’n færseikkti tå sæ, å banke «kærn» fæm gonger i seingekanten.

Da snuidde kjærringa sæ i hælvsøvne å sa:

– «Er det dæ, Hans»?