Ordførern fækk bot

Bygdas ordfører vart tiginn i fartskontroll her om dagen, nækte å vedta å havne i rætten.
Politiet anførte, i skjærpende rættning, at kontroll’n skjedde klokka 14:37, å at ordførern hadde ærbestid teill 15:00.

Bygdas ordfører ble tatt i fartskontroll her om dagen, nektet å vedta og havnet i retten.
Politiet anførte, i skjerpende retning, at kontrollen skjedde klokken 14:37, og at ordføreren hadde arbeidstid til 15:00.