Ordtak

Om du er i Roma, oppfør dæ som ein Romer.
Om du er i London, vær ein Londoner.
Om du er i Hamburg, pæss dæ så du itte blir tiginn fær ein Hamburger, å etinn.
Om du er i Solør, vær dæ sjæl, du greier itte å etterape lokalbefælkningen uansett.

Om du er i Roma, oppfør deg som en Romer.
Om du er i London, vær en Londoner.
Om du er i Hamburg, pass deg så du ikke blir tatt for å være en Hamburger, å spist.
Om du er i Solør, vær deg selv, du klarer ikke å etterape lokalbefolkningen uansett.