Øvelseskjøring

«Pappa, kain je få låne bil’n litt»?

– «Hæ skær du me dein»?

– «Øve mæ på vinstrekjøring føre je drær teill Einglainn»!

«Pappa, kan jeg få låne bilen litt»?

– «Hva skal du med den»?

– «Øve meg på venstrekjøring før jeg drar til England»!