På ball i by’n

N’Bjørn frå Grinder hadde vørtti mækka lei sauer, å flætt teill Oslo.
Eit par vikur etterpå vartt’n invitert på et stort ball, der’n vart bø’inn opp teill dains tå ei dritfin Oslodame.

N’Bjørn dainse ivæg så sveitta silte i painna på’n.

Etter ei stauinn sa by-dama:
– «Si meg, svetter De alltid slik på ballene»?

– «Å nei», svara’n Bjørn, «det er itte så ille på baillom, det er værst uinner ærma».

Bjørn fra Grinder hadde blitt luta lei sauer, å flyttet til Oslo.
Et par uker etterpå ble han invitert på et stort ball, der han ble bydd opp til dans av en veldig fin Oslodame.

Bjørn danset i vei så svetten silte i panna hans.

Etter en stund sa by-dama:
– «Si meg, svetter De alltid slik på ballene»?

– «Å nei», svarte Bjørn, «det er ikke så ille på balla, det er verst under armene».