På cruice

Ein kjinnt, eildre færretningsmainn i Grue var på cruise med kjærringa si, da skipet kom i ein storm.

Dam sto på akterdække da ei gærdiger bølge kom å feide kjærringa over bord.

Reiddningsfælka leitte i dagevis, uta å finna’a, å gubben måtte dra hem aleine, med løfter om att’n ville bli kontaktet med ein gong, om dam fainn nåe.

Tre vikur seinere fækk’n ein faks, der det sto:
– «Det er med stærste medfølelse vi må færtællja at vi fainn kjærringa di dau på havbættn.  Som ein liten oppmuintrende nyhet, det satt ein østers på ræva hennes.  Inni dein var det ei pærle som er taksert teill 300.000 kroner.  Hæ vil du vi skær gjæra»?

Gubben skreiv atteinne:
– «Vænnligst setnn mæ pærlea å leigg ut åtet på nytt».

En kjent, eldre forretningsmann i Grue var på cruise med sin kone, da skipet havnet i en storm.

Paret sto på akterdekket da en stor bølge kom og feide kona over bord.

Redningsmannskapene lette i dagevis, uten å finne henne og gubben måtte dra hjem alene, med løfter om at han ville bli kontaktet umiddelbart dersom de fant noe.

Tre uker senere fikk han en faks, der det sto:
– «Det er med største medfølelse vi må fortelle, at vi fant Deres kone død på havbunnen.  Som en liten oppmuntrende nyhet, det satt en østers på baken hennes.  Inni den var det en perle som er taksert til 300.000 kroner.  Hva vil De vi skal gjøre»?

Mannen skrev tilbake:
– «Vennligst send meg perlen og legg ut åtet på nytt».