På cruise

Eit eildre kvinnfælk gikk bort teill bar’n på eit cruiseskip, å bestillte eit glass whisky med to dråpår vattn.

Da’a fækk glasse, sa’a ått barteindern:
– «Du skjønner, je er på cruise fær å feire at je har vørtti 80 år»!

– «I så faill er drinken på huse», svara hain.

Ho tømmte drinken, å tre kærer som hørdde det’a sa, spainnderte hærssin drink på’a.

Da’a fækk det fjærde glasse, spordde barteinern:
– «Kjære dæ, je stærtter snart tå nysgjærrighet, hæffer bære to dråpår vattn»?

– «Onge mainn», svara gamla, «i min ailder har’n lærdd å tæla alkohol.  Mein å haulle på vattne, det er det værre med»!

Ei eldre dame gikk bort til baren på et cruiseskip, og bestilte et glass whisky med to dråper vann.

Da hun fikk glasset, sa hun til bartenderen:
– «Du skjønner, jeg er på cruise for å feire at jeg har blitt 80 år»!

– «I så fall er drinken på huset», svarte han.

Hun tømte drinken, og tre karer som hørte det hun sa, spanderte hver sin drink på henne.

Da hun fikk det fjerde glasset, spurte bartenderen:
– «Kjære deg, je dør snart av nysgjerrighet, hvorfor bare to dråper vann»?

– «Unge mann», svarte den gamle, «i min alder har man lært å tåle alkohol.  Men å holde på vannet, det er det verre med»!