På jakt

Eit jaktlag delte sæ to å to, fær å gå hær sin væg å leite etter bytte.
Om kveill’n, da aille skuille samles att, komm’n Paul aleine, med eit rådyr på skuildra.
– «Hærtte blir det tå’n Einar»? spordde ein tå de are.
– «Hain fækk hjerteinfarkt eiller nåe sleikkt.  Je gikk ifrå’n eit par kilometer leinger bak».
– «Vil det seia at ….. du bar byttet atteinne, mein lot’n Einar ligga att»?
– «Det var itte nåe lett valg, mein je reigne med at ingen ville stjæla’n Einar».

Et jaktlag delte seg to og to, for å gå hver sin vei og lete etter bytte.
Om kvelden, når alle skulle samles igjen, kom Paul alene, med et rådyr over skulderen.
– «Hvor blir det av Einar»? spurte en av de andre.
– «Han fikk hjerteinfarkt eller noe i den dur.  Jeg forlot ham et par kilometer lenger bak».
– «Vil det si at ….. du bar byttet tilbake, men lot Einar ligge igjen»?
– «Det var ikke noe lett valg, men jeg regnet med at ingen ville stjele Einar».