På sirkus

Det var sirkus ved Gruehallen, å`n Polmar å’a Jenny hadde fått billetter tå onga.  Dam satt fræmmst heillt innått manesjen.
Uinner forestillinga viste dam fram ein heist dam sa var ein kosakkheist frå Ukraina, som itte var innridd.
– «Du måtte væra føtt på heisteryggen fær å greie å sitta på`n», sa dam.
Heisten såg vill å gælin ut, å vrengte i auga.
 
Så lovå dam ut 1.000 kr teill dein som greidde å sitta på`n i meir ein fæm menutter. Mange prøvde sæ , mein aille vart kaste tå med ein gong.
 
Da rækte’n Polmar opp nævan å ville prøve.
– «Skær du gjæra detta a»? spordd`a Jenny?
– «Je har da ailldri vøri reidd fær ein fålå je», sa`n Polmar.
 
Å`n Polmar kom sæ opp på’n, å samma hæ dænna heisten kaste, hoppe å vrei på sæ, så satt`n Polmar som klistre på heisteryggen.
I 10 menutter satt`n der, da la heisten sæ ner på sagflisa, heilt utmatte.
 
– «Hæssen greidde du detta, var det itte gærvanskeli»? ville`n Kenneth Mellem frå Glåmdal`n væta?
– «Å nei, du. Detta var ingenting det», sa`n Polmar, «du skuille sett i vinter da’a Jenny hadde kikhoste».
 
 
Det var sirkus ved Gruehallen, å Polmar å Jenny hadde fått billetter av ungene.  De satt fremst helt inn til manesjen.
Under forestillinga viste de frem en hest de sa var en kosakk-hest fra Ukraina, som ikke var innridd.
– «Du måtte vært født på hesteryggen for å greie å sitte på den», sa de.
Hesten så vill å gal ut, å vrengte i øya.
 
Så lovet de ut 1.000 kr til den som greidde å sitte på den i mer en fem minutter.  Mange prøvde seg , men alle ble kastet av med en gang.
 
Da rakk Polmar opp neven å ville prøve.
– «Skal du gjøre dette da»? spurte Jenny?
– «Jeg har da aldri vært redd for ein fole jeg», sa Polmar.
 
Å Polmar kom seg opp på den, og samme hva den hesten kaste, hoppe å vrei på seg, så satt Polmar som klistre på hesteryggen.
I 10 minutter satt han der, da la hesten seg ned på sagflisa, heilt utmattet.
 
– «Hvordan greide du dette, var det ikke veldig vanskelig»? ville Kenneth Mellem fra Glåmdalen vite?
– «Å nei, du. Dette var ingenting det», sa Polmar, «du skulle sett i vinter da Jenny hadde kikhoste».