På skula

Frøken sto framma kattetre å prate om familieliv. Ho færtærdde om færeildre å onger, æktefælk å samboere, ugifte, einker å einkemeinn.

Fær å væta om onga hadde færstått nåe, så spordd’a:
– «Kain nåen færtælja mæ hæ ei einke er»?

Veissle Liv var fort oppe me hånna:
– «Det er ei kjærring som var gift me ein gubbe så leingi att’n daua tå det».

Frøken sto foran kateteret å pratet om familieliv.  Hun fortalte om foreldre og unger, ektefolk og samboere, ugifte, enker og enkemenn.

For å vite om ungene hadde forstått noe, så spurte hun:
– «Kan noen fortelle meg hva en enke er»?

Vesle Liv var raskt oppe med hånda:
– «Det er en kvinne som var gift med en mann så lenge at han daue av det».