På væg hemmatt  

Hain kom sjanglende nerover Kaffegata, splitter naken, å to lænnsmainnsbetjenter fækk auge på’n.
Dein veissle betjenten binnte å spærrjan ut:
– «Hærrte skær du»?
– «Hemmat».
– «Hæ hetter du»?
– «Lars Erik».
– «Bor du her»?
– «Ja, rætt oppi gata her».
– «Er du gift»?
– «Ja».
– «Har du onger»?
– «Ja, sæksten støkker».
Da braut dein andre betjenten inn:
– «Le’n gå, hain har på sæ ærbesklea».

Han kom sjanglende nedover Kaffegata, splitter naken, og to lennsmanns-betjenter fikk øye på ham.
Den lille betjenten begynte å spørre ham ut:
– «Hvor skal du»?
– «Hjem».
– «Hva heter du»?
– «Lars Erik».
– «Bor du her»?
– «Ja, rett oppi gata her».
– «Er du gift»?
– «Ja».
– «Har du unger»?
– «Ja, seksten stykker».
Da brøt den andre betjenten inn:
– «La ham gå, han har på seg arbeidsklær».